Kredyty bielsko biała Kredyty dla firm bielsko Kredyty dla firm bielsko Kredyty bielsko biała
Kredyty bielsko Kredyty bielsko Kredyty bielsko biała Kredyty dla firm

Leasing

 

Leasing to najprostsza forma finansowania środków trwałych, wykorzystywanych w firmie.

Znacznie łatwiej stać się leasingobiorcą, niż otrzymać kredyt na zakup maszyny lub pojazdu. Wynika to z faktu, że firma leasingowa w okresie trwania umowy jest właścicielam przedmiotu a użytkownik w opłaca miesięczne raty, które stanowią jego koszt uzyskania przychodu.

Często leasing jest znacznie tańszy niż kredyt inwestycyjny a okres spłaty rat może sięgać nawet 84 miesięcy. 

Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić użytkowaną maszynę czy pojzad za ustaloną w umowie stawkę. Standardowo jest to 1% wartości początkowej urządzenia.

Leasing może otrzymać firma, która działa na rynku krótko lub nie osiąga zysków. 

Istnieje również forma leasingu zwrotnego, polegająca na powtórnym leasingowaniu już wykupinych środków trwałych lub wcześniej posiadanych maszyn i urządzeń. 

Polega on na odsprzedaży przedmiotu firmie leasingowej i zawraciu umowy leasingowaj na założony okres, po którym można go powtórnie nabyć za kwotę wykupu.

Dzięki temu firma posiadająca majątek ale potrzebująca dodatkowych środków pieniężnych ma możliwość dofinansowania swojej działalności przy jednoczesnym zachowaniu w firmie maszyn, urządzeń i pojazdów.

W wielu wypadkach zawarcie umowy leasingu zwrotnego będzie prostsze niż uzyskanie kredytu firmowego. Zasady oceny zdolności firmy do spłaty rat leasnigowych są bardzie liberalne niż obliczanie zdolności kredytowej. Łagodniej ocenia się również historię kredytową, w niektórych firmach leasingowych nie jest ona w ogóle brana pod uwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma Łukasz Tufeksis z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Barlickiego 7, 43-300 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.